Rekenen

Gevoel voor getallen

Bij rekenen gaat het vaak al mis bij het hoeveelheidsbegrip en de getalstructuur. Verder oefenen heeft dan geen zin.

JaMaRa is een unieke rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn gebaat bij JaMaRa. Daar waar het op school mis gaat, pakt JaMaRa aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste bij JaMaRa aangepakt.

JaMaRa gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen.

Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgende stap. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert JaMaRa het kind rekenen in groepen in plaats van te tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe één en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

JaMaRa leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. JaMaRa revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.

Bij JaMaRa is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 2 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan en om eventueel verder te gaan naar een volgende stap. Thuis wordt er ook iets van u verwacht. Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.
 • Moeite met de basis van het rekenen
 • Optellen en aftrekken van de sommen tot 10 nog niet geautomatiseerd
 • Problemen met sommen over het tiental
 • Cijfers blijven omdraaien, 52 wordt 25
 • Waarbij de methode op school niet aansluit op de leerstrategie van het kind, bijvoorbeeld beelddenkers

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie
 • Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • Zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • Zo min mogelijke talige rekenactiviteit
  koppeling
 • Hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • Inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • Op de juiste wijze leren automatiseren

Wil je meer informatie over deze unieke rekenmethode, neem dan contact met me op of plan een gratis onderzoek in.

Feedback & Reviews

Wat anderen over mij zeggen

“Zo leuk hoe je het aanpakt! In een zeer ontspannen sfeer werk je keer op keer de opdrachten af en gebruik je daarbij veel verschillend, heel leuk materiaal.”

Moeder

Jongen van 7 jaar

“Ze vond het erg fijn bij je en wil zelfs nog terug om een spelletje met je te spelen of om met de foampuzzels aan de slag te gaan.”

Moeder

Dochter van 8 jaar

“Dankzij de begeleiding is onze zoon zijn motoriek in het algemeen en met schrijven enorm vooruit gegaan. Hiermee heeft hij een veel betere basis om lezen en schrijven verder goed aan te leren. “

Vader

Jongen van 6 jaar

Wat kan ik voor je doen?

Kinderen willen altijd hun best doen. Als er niet uit komt wat er in zit, moet je eerst op zoek naar de oorzaak. Als je de oorzaak oplost, gaat het kind met sprongen vooruit.

Meestal beginnen we met reflexintegratie

Als primaire reflexen aanwezig blijven, dan heeft dat negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van het kind. Leerproblemen, concentratieproblemen, visuele problemen, zijn mogelijke gevolgen.

Hoe ziet het kind de wereld?

Een kind heeft vaak zelf niet door dat hij dingen niet goed ziet. Hij weet niet beter, en gaat ervan uit dat iedereen zo ziet. Opmerkingen als “kijk toch eens goed” of “je moet beter kijken” wekken alleen maar frustratie.

Richtingsproblemen

Als de verschillende delen van de hersenen (nog) niet goed met elkaar verbonden zijn kunnen letters en cijfers omgedraaid worden. In groep 3 mag dat nog, maar daarna kan dit duiden op richtingsproblemen.

Hulp nodig?

Het is niet makkelijk de juiste hulp te vinden. Maak een afspraak voor een gratis kort onderzoek, dan geef ik graag persoonlijk advies.